2015. március 9., hétfő

Kedves Ekszpanziós Alkotó-társaim,

                                                             Barátim, Ismerőseim! Az alábbiakban megosztom a Kossuth Rádió Vers napról napra című műsorának vasárnapi számát, mikor is Liptay Katalin szerkesztésben "MAGYAR SKÍZ" címmel, "CSONTOMIGLAN-CSONTODIGLAN" felvezetővel Zsófa lányommal verseimet mondjuk."Míves fohászunkhoz" Grencsó István szaxofon játéka ad keretet. A továbbiakban jelezem, hogy a Költészetek Napján, április 11-én, szombaton 9.30-tól találkozunk legközelebb a MYKOLÁRIUM (Költészetek Háza + Könyvtár + Galéria) megnyitóján, Vámosmikolán, ahol reményeink szerint a szentendrei nyár után ihletetten, egész napos versmondó és versfelolvasó szimpóziumot rendezünk József Attila születése 110. évfordulóján, arra gondolva: "Mikor meghalt, -- így írt róla Pilinszky János -- nem volt semmije. És ma -- költők tudják csak igazán! egész világ a birtoka: fűszálak és csillagok, sőt a szótár egyes szavai,amiket bűntelenül senki többé el nem vehet tőle". Le nem írhat. Ezekkel a gondolatokkal hívlak Titeket poéta lelkű Barátaim az "északi géniuszba", az Ipoly-táji hazába, várva előzetes jelzéseteket arról, hogy milyen formában kívántok jelen lenni versünnepünkön. Addig is fény és reménység legyen Veletek. (mikola)

2014. szeptember 15., hétfő

Meghívó

 

Templomos napok

 Kedves Műemlékvédelemben érdekelt Barátunk, közeli és távoli Ismerősünk az Ipel'-Ipoly Eurorégióban!
      A  tematika értelmében, ezúttal szeptember 20-21-én a Nemzeti Örökségünk Napjai és a Szakrális Művészetek Hete alkalmával rendezett Templomos Napokra szól meghívásunk. A nagybörzsönyi műemléke templomok szombat-vasárnap 9-17 óra között látogathatók. A mostani műemlékvédelmi konzíliumuk középpontjába a meglehetősen rossz állapotban lévő nagybörzsönyi barokk templom áll, melynek gyors és hatékony restaurálását, felújítását kell közösen átgondolnunk.
      Hívlak, várunk szíves vendéglátással: németh péter mikola  (20)953-1932TEMPLOMOS  NAPOK
az Ipel‘-Ipoly Eurorégióban
„... az igazság szabaddá tesz.. .“ (János 8:23)
Minden lokálpatriótát, távolból érkező kirándulót, műemlékvédőt, érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk „Hetedhét Ipolyon innenről és túlról...“ a Szakrális Művészeti Hetek és a Nemzeti Örökségünk Napjai alkalmával
2014. szeptember 20-21-én Nagybörzsönbe és Salka/Ipolyszalkára
Szombaton  17 órától –  Nagybörzsönyben a Szent István Templomban
E s t i   L i t á n i a
MYSTERIUM CARNALE
(Testté vált hittitok)
Németh Péter Mikola költői estje Németh Zsófia Nóra és a
Szerző előadásában + Élő Dunakanyar Antológia Szabad versfelolvasások
Közreműködik: a PÁVA KÖR: Glázer Lászlóné, Frankó Andrásné, Klein Gyuláné, Krébesz Magdolna, Fiedel Gergelyné, Pásztor Lászlóné, Szórád Józsefné, Weisz Imréné és Németh Attila költő
Vasárnap 9.45-kor Nagybörzyönyben szentmise a Szt. Miklós templomban
Misét celerbrál: Izrael Pál plébános
SZAKRÁLIS TÉRBEN ÉS IDŐBEN
A SZENT CECÍLIA KÓRUS HANVERSENYE
Műsoron reneszánsz, barokk és romantikus művek
Vezényel: VARGA LÁSZLÓ
a váci székesegyház karnagya
Közreműködik a Nagybörzsönyi Páva Kör

12 órától SZENT ISTVÁN KIRÁLY – ALAPÍTVÁNY
az Ipoly Mente Kultúrkörért Kuratóriumi ülése – Fogadás a Plébánián
Műemlékvédő séta a faluban – Hálaadó Énekek a Bányász és az Evangélikus templomban

15 órától Ipolyszalkán a temetőben
„HALÁLŰZŐ RAGYOGÁSBAN – CSUPASZON A KÉKÜLŐ ÉG ALATT“
Főhajtás Cselka Károly  (1811-1875)nótárius Turczel Lajos  (1907-2007) irodalomtudós Izrael László  kórista barátunk sírjánál a Szent Cecília Kórus és a Páva kör énekével és versmondással Megemlékezik: Németh Péter Mikola
Agapé az Ipolyszalkai Tájházban

(Nagybörzsöny műemlékei a Templomos Napok alkalmával 9-17 óra között folyamatosan látogathatók.)
MŰEMLÉKVÉDELEM  AZ  IPOLY-TÁJI HAZÁBAN
A  21. évi Templomos Napokról
2014. Szeptember 20 -- 21-én Nagybörzsönyben és Ipolyszalkán
<<<<< <> >>>>>>>>>>>> <> <<<<<<<<<<<<<<<< <> >>>>>>

        „A Kulturális Örökség Napjainak rendezvénysorozata évek óta jó alkalom arra, hogy az építészeti értékek időről–időre történő meglátogatásakor észrevegyük műemlékeink mulandóságát, sérülékenységét, és az „építkező romok között” a róluk való gondoskodás, a „Deo Servatóri Sacrum / Megépíteni és Megőrizni” áldozatos munkájának fontosságát, szükségességét, kötelességét és szépségét. Látogatásaink alkalmával fel kell ismernünk, hogy a nemzeti, az európai és egyetemes értékeink megőrzése, a következő nemzedékekre való átörökítése nem csupán egy szűkebb szakmai társaság érdeke és feladata, hanem egy bizonyos kultúrkörön belül Mindenkié, minden olyan tettre kész emberé, aki abban a bizonyos, jól körülírható géniuszban, a Mi esetünkben az „északi géniuszban” él. Annak a Valakinek, aki térben és időben itt és most van jelen, törvényszerűen meg kell tapasztalnia, látnia kell, hogy az értékőrzés megvalósításához, önzetlen energiákra, széleskörű összefogásra, humán emberi forrásokra, aktív közreműködőkre van szükség. Az Európa Tanács javaslatai alapján meghirdetett Kulturális Örökség Napjai mozgalmának lényegi eleme a helyi közösségek, a civil és szakmai szervezetek, a döntéshozók és az egyházak együttes jelenléte, együttes munkálkodása a Mű-Emlék-Védelemben. Tanulságos példája lehet az ilyen társadalmasított, nem éppen konfliktusmentes együttműködésnek a két XIII. századi nagybörzsönyi szakrális építmény: a SZENT ISTVÁN TEMPLOM (1996) és a BÁNYÁSZ TEMPLOM (2000) helyreállításának, restaurálásának folyamata, amelynek pályázati kedvezményezettje,kiviteleztetője a SZENT ISTVÁN KIRÁLY ALAPÍTVÁNY volt. S amiről, a templomok újra szentelése óta, mint példaértékű társadalmi összefogásról, tettről, mértékadó körökben, sajnos, azóta se beszéltek, beszéltünk eleget.
        Az 1994-ben kezdődő Nagybörzsönyi Műemlékvédelmi Konzíliumok és az Örökségünk Őrei Táborok folytatásaként, 2014-ben, a Templomos Napokat tizenegyedik alkalommal rendezzük meg, harmadik alkalommal kapcsolódva a hetedik évébe érkező Szakrális Művészeti Hetek országos rendezvénysorozatához is, bízva a művészetek mindenségünket átlényegítő hatásában, erejében.
        Napjainkra, szinte egyedül álló módon, Deutsch Pilsen-ben, ebben az alig 600 lelket számláló Pest megyei faluban, egyetemesen négy műemlékértékű Isten házának is a jó gondnokai lehetünk. Ez már önmagában is kegyelem. De mégsem állíthatjuk, hogy azok is vagyunk, mert miközben felújítottuk a román kori templomainkat, aközben a barokk SZENT MIKLÓS TEMPLOM meglehetősen romlott állapotba jutott.  Statikai- és tetőszerkezetének azonnali javítására, felújítására van ma szükség. Erre a feladatra kell tehát most fókuszálnunk, erre kell felhívnunk a tulajdonos egyház, a műemlékvédelem, az adakozó kedvű közösségek figyelmét. Tudjuk, mert tapasztaljuk, hogy az élethelyzetünk nem sokat javult az elmúlt évtizedekben. Az igaz, hogy a határaink Schengeniek lettek, ám az elmúlt negyed évszázadban az Alsó Ipoly-völgyében, mégsem voltunk képesek közös akarattal felépíteni egyetlenegy Ipoly-hidat sem. De miért nem !? Ennek is jó lenne mielőbb tisztázni a jelenlegi magyar-szlovák kapcsolatokban az ok és okozati összefüggéseit. Az ilyen hetek és napok, rendezvények és találkozások a tisztázó gondolatok megfogalmazására valók. S mindezzel együtt arra is jók, hogy mind a rendezők, mind pedig vendégeik számára a célirányos civil önszerveződésre adjanak lehetőséget. Főként jók ezek az alkalmak a demokrácia európai gyakorlatának erősítésére, ami gyengülni látszik, valamint a helyi értékek, a helyi tudás közös ünneplésével a közösségi öröm átélésére, a „Mi világunk közepe” gondolatának megerősítésére. S üdvözülésre is talán, ebben a múlt értékeit nem sokra becsülő, minduntalan a „szuper újra” áhítozó és ácsingózó globális világban. Találkozzunk hát, mert dolgunk van az Ipoly-táji hazában!                                                 ( mikola )                                   
                                                                                                   
<<<<  Tagszervezeteink ajánlott rendezvényei az Ipel‘-Ipoly Eurorégióban 2014-ben! >>>>
október 3-4-én, Érsekvadkerten - Madách Szimpózium a Madách Irodalmi Társaság szervezésében;
November 25-én, PILINSZKY JÁNOSRA EMLÉKEZÜNK SZÜLETÉSE 93. évfordulóján a Váci Madách-Körben;
November 28-én András nap alkalmával RÓZSA ENDRE EMLÉKNAP
Vácott a PIARISTA és Madách Gimnáziumban, valamint a Boronkay Szakközép Iskolában,
a Madách-kör szervezésében -- Vendégünk: Pomogáts Béla irodalomtörténész
December 2-án, az EKSZPANZIÓ XXV + 1 >< „RENESZÁNSZ“ szentendrei tematikájának
egész napos záró Szimpóziuma a Magyar Írószövetség Avantgárd Szakosztályában;
 Ádventi időben a MIKOLAI BETLEHEMI JÁTÉKOK az Ipel’- Ipoly Eurorégióban